Dagelijkse archieven: juli 7, 2012


Het “UsedSoft” Arrest zorgt voor vrije verkoop van gebruikte software licenties

Samenvatting: Het Europese Hof van Justitie heeft bepaald dat het is toegestaan om tweedehands software licenties door te verkopen. De beslissing van het Hof heeft gezorgd voor veel beroering in de softwarewereld.
(Bron: Nederlandict.nl 2012)


Europese Hof van Justitie: Het doorverkopen van softwarelicenties is toegestaan

Samenvatting: Het Europese Hof van Justitie heeft geoordeeld dat het is toegestaan om gebruikte software licenties door te verkopen. Dit geldt voor zowel de fysieke softwareproducten als op software die via een download wordt verspreid.
(Bron: InfoCuria – Jurisprudentie van het Hof van Justitie)

Europese Hof van Justitie doorverkopen softwarelicenties toegestaan