Curatoren Royal Imtech succesvol


Persbericht 26 juli 2016

Curatoren Royal Imtech succesvol i.s.m. Licentiemakelaar BV

Goed nieuws voor curatoren en schuldeisers van failliete organisaties!
Inhoud persbericht:

In opdracht van en in samenwerking met de curatoren van Royal Imtech NV heeft Licentiemakelaar BV een project ingericht en geleid met als doel de maximale opbrengst te realiseren bij de verkoop van redundante softwarelicenties. In vier maanden tijd is de gehele licentiepositie geïnventariseerd, zijn potentiële kopers benaderd en is bemiddeld bij het tot stand komen van de verkoop. Eind mei 2016 verleende de Rechter Commissaris toestemming voor de transactie. De curatoren van Imtech zijn zelf de markt opgegaan voor advies en bemiddeling bij verkoop van de softwarelicenties, hebben gekozen voor Licentiemakelaar BV en zijn tevreden met het resultaat dat in de samenwerking is gerealiseerd.

Toelichting door Licentiemakelaar BV:

Grote hoeveelheden softwarelicenties komen beschikbaar bij het failliet gaan van bedrijven en instellingen. De curatoren van Imtech realiseerden zich dat de boedelopbrengst aanzienlijk vergroot kan worden door de verkoop van deze licenties. Licentiemakelaar BV is gespecialiseerd in het adviseren, inventariseren en bemiddelen bij verkoop van deze licenties.

Specialistenwerk

Het specialistenwerk bestaat uit het onderzoeken welke licenties al dan niet overdraagbaar zijn, de procedures die moeten worden gevolgd voor een zorgvuldige overdracht en het benaderen van ons internationale netwerk om de hoogste opbrengst te garanderen en te realiseren. Een succesvol uitgevoerd traject kan grote sommen geld opleveren ten behoeve van de boedel.

Afgerond traject

Een recent en succesvol afgerond traject betreft de advisering en bemiddeling bij verkoop van de overtollige licenties van Royal Imtech NV. In 2015 werd het faillissement uitgesproken. De curatoren van de kantoren Ploum Lodder en Princen alsmede van AKD N.V. in Rotterdam vermelden in het faillissementsverslag van juli 2016 onder meer: “… de crediteurencommissie heeft positief geadviseerd met betrekking tot de voorgestelde verkoop van softwarelicenties …”, waardoor een opbrengst van meer dan EUR 1.000.000 (excl. BTW) is gerealiseerd.


Wilt u advies of nader contact? Neem contact met ons op!

Licentiemakelaar BV helpt met het verkopen van redundante software licenties.
Wij zorgen voor een efficiënte en risicoloze verkoop en afhandeling op No-cure No-pay basis.
Alle gegevens en informatie worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden ter beschikking gesteld!

Of bel mij voor een persoonlijk gesprek.

Bedankt voor uw tijd en wellicht tot ziens.

Met vriendelijke groet,

Dhr. M. Hulsing
Licentiemakelaar BV

Telefoon: +31 6 34 777 169
Mail: mischa.hulsing@licentiemakelaar.nl

Licentiemakelaar.nl

Licentiemakelaar BV, Laan van Kronenburg 14, 1183 AS Amstelveen

ref: Curatoren Imtech succesvol i.s.m. Licentiemakelaar BV