Licenties schenken


Schenk (een gedeelte van) de opbrengst van uw overtollige licenties aan een goed doel

De opbrengst van overtollige licenties kan (gedeeltelijk) worden geschonken aan het goede doel Licentiemakelaar BV wil daarbij ook zijn steentje bijdragen en schenkt een gedeelte van de commissie aan een goed doel!

Met een gift of sponsoring laat uw organisatie zien maatschappelijk betrokken te zijn. Het is goed om te weten dat deze giften fiscaal aftrekbaar zijn, als deze aan een aantal voorwaarden voldoen.

Sponsoring
Sponsoring kan geheel aftrekbaar zijn (belastingvrije gift) als het een zakelijke kostenpost betreft en de gift in wat voor vorm dan ook een positieve, nuttige bijdrage levert aan jouw bedrijfsvoering. Denk hierbij aan reclame, sponsoring en donaties in manuren. Deze kostenpost is ook aftrekbaar wanneer in het betreffende jaar een fiscaal verlies wordt geleden (het verlies wordt dan vergroot). Zo kun je belastingvrij schenken aan bijvoorbeeld; CliniClowns, HME-MO, KWF of MF Foundation.

Giften
Dit betreft een gift uit vrijgevigheid (een niet-zakelijk motief) of een gift die zó hoog is, dat in redelijkheid niet kan worden gesteld dat dit slechts is ter promotie van de goede naam van de organisatie. Voor verschillende organisaties gelden dan andere voorwaarden:

Ondernemingen die vennootschapsbelasting betalen
Een donatie namens je bedrijf is fiscaal heel aantrekkelijk. Vanaf 1 januari 2012 is de niet-aftrekbare drempel van € 227 vervallen. Elke gift is daarmee aftrekbaar. Het totaal aan aftrekbare giften mag 50% van de winst bedragen tot maximaal € 100.000. Meer informatie vind je op de website van de Belastingdienst.

Ondernemingen die onder de inkomstenbelasting vallen (eenmanszaak, vof)
De hoogte van de niet-zakelijke giftenaftrek is afhankelijk van het verzamelinkomen, de op basis daarvan berekende drempel en de voor de desbetreffende persoon geldende maximering. Het inkomen van de fiscaal partner is medebepalend voor de uiteindelijke giftenaftrek. Wanneer de gift wordt verstrekt gedurende een periode van vijf jaren of meer, dan kan deze onder voorwaarden in aanmerking komen voor volledige aftrek.

Verschil gift en sponsoring
Als jouw bedrijf een gift geeft, dan is er sprake van vrijgevigheid. Er is geen tegenprestatie aan verbonden. De gift moet aan een (culturele) ANBI of een steunstichting zijn. Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling, een instelling die zich voor minstens 90% inzet voor een algemeen belang ofwel niet commerciële inzet. Ook mag de instelling met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk hebben De gift is vrijgesteld van BTW. CliniClowns, KWF en de HME-MO verenging zijn aangemerkt als ANBI stichting.

Bij sponsoring is er meestal sprake van financiële steun in ruil voor bijvoorbeeld naamsbekendheid. Er vindt dus wel een tegenprestatie plaats. De instelling die de sponsoring ontvangt, mag een factuur uitschrijven aan jouw bedrijf. Over sponsorbijdragen wordt dan BTW geheven.

Sponsoring in Natura
Bij giften in natura is in de regel de waarde in het economische verkeer op het moment dat de schenking wordt gedaan bepalend.

Meer informatie
Voor specifieke informatie op maat kun je het beste contact opnemen met jouw belastingadviseur of accountant. Meer informatie over belastingvrij schenken lees je op de site van de Belastingdienst.

 

De volgende Goede Doelen heeft Licentiemakelaar B.V. voor u geselecteerd:

CliniClowns

Actie-logo-Clini-Clowns

CliniClowns komen bij kinderen in ziekenhuizen en instellingen op bezoek. Ze spelen samen, waardoor de kinderen afleiding en plezier beleven en zo voor even kunnen vergeten dat ze ziek zijn.

Minder angst en stress
Er wordt vaak vanuit gegaan dat de inzet van CliniClowns is bedoeld voor afleiding en plezier alleen. Hoewel beide erg belangrijk zijn, reikt de toegevoegde waarde verder. De verbeeldingskracht van de clowns en vooral de oprechte aandacht voor het kind komt ook de behandeling ten goede. Een pijnlijke behandeling wordt draaglijker én kinderen ervaren minder angst en stress. Een kind voelt zich letterlijk gesterkt en krijgt door het spel met de clown weer controle over de situatie. Ook voor ouders heeft dit een positief effect.

Over CliniClowns

CliniClowns brengen sinds 1992 bezoeken aan kinderen in Nederlandse ziekenhuizen. Door écht contact te maken en hun verbeeldingskracht in te zetten zorgen de CliniClowns er voor dat zieke kinderen weer even kind kunnen zijn. En dat komt de behandeling ten goede. Want samen spelen, weer even kind zijn, kan angst verminderen, pijn verlichten en het geeft emoties de ruimte. Ruimte om te kunnen lachen, te ontspannen, om weer op jezelf te kunnen vertrouwen. CliniClowns. Geen kinderachtig effect.

Inmiddels bezoeken 76 clowns ruim 100 ziekenhuizen en andere instellingen door heel Nederland. Jaarlijks spelen de CliniClowns met meer dan 90.000 zieke en gehandicapte kinderen: thuis, op school, tijdens evenementen en online.

Dit najaar organiseren wij een veiling t.b.v. de CliniClowns in samenwerking met BVA Auctions

HME-MO

Schenk aan de HME-MO Vereniging

Wij maken ons met de vereniging sterk voor de aangeboren skeletaandoening Hereditaire Multiple Exostosen – Multiple Osteochondromen (HME-MO).De HME-MO Vereniging Nederland heeft als doel:

-het behartigen van de belangen van huidige en toekomstige HME-MO-patiënten en hun verwanten in de breedste zin van het woord;
-het met elkaar in contact brengen van HME-MO-patiënten in Nederland, middels verschillende vormen van lotgenotencontact en jaarlijks een landelijke lotgenotendag en regiobijeenkomsten;
-het actief verzamelen van nieuwe informatie over HME-MO en het informeren hierover aan haar doelgroep.

 

De HME-MO Vereniging organiseert diverse activiteiten gericht op lotgenotencontact

 

KWF Kankerbestrijding

Log In Actie Voor KWF KankerbestrijdingSamen komen we steeds dichterbij
Dichter bij nog meer kennis, nieuwe successen en betere behandelingen
Dichter bij de dag dat niemand meer hoeft te sterven aan kanker.

Kanker raakt ons allemaal

 

MF Foundation


De MF Foundation is opgericht in 2008 en heeft als doel bij te dragen aan een betere wereld in de breedste zin van het woord, en breed is deze doelstelling. Onze activiteiten variëren van het steunen van mensen die geestelijk en/of fysiek uitgedaagd worden tot het verstrekken van financiële steun aan organisaties als het Wereld Natuur Fonds. De MF Foundation heeft de (fiscale) status van een “Algemeen Nut Beogende Instelling”. Het fiscale nummer (RSIN) van de MF Foundation is: 8223.75.771.
Met onze MF Foundation proberen wij bij te dragen aan een betere wereld met initiatieven, variërend van het steunen aan lokale mensen die geestelijk en/of fysiek uitgedaagd worden tot het geven van financiële steun aan bijvoorbeeld het Wereld Natuur Fonds.
Wij richten ons op hulp bieden waar het nodig is, of we dat nu doen via een natuurlijke omgeving of een individuele omgeving, wij proberen daar te helpen waar wij kunnen en nodig zijn. Voor het zesde jaar op rij organiseert de MF Foundation het Geef Down De Toekomst voetbaltoernooi, een voetbaltoernooi voor en met kinderen en jongvolwassen met het downsyndroom (www.gddt.nl).

 

 

Altijd op zoek naar (nieuwe) sponsors, om meer mogelijk te maken!