de Branchevereniging van ICT-bedrijven in Nederland

Europese rechter opent deur voor handel in tweedehands software

Door Peter van Schelven (juridisch adviseur Nederland ICT)
Het Hof van Justitie, de hoogste rechterlijke instantie binnen de Europese Unie, heeft zich in juli van dit jaar uitgesproken over de reikwijdte van het auteursrecht op software. De uitspraak staat bekend als het UsedSoft-arrest. De beslissing van het Hof van Justitie te Luxemburg heeft veel aandacht getrokken, ook binnen de juridische commissie van Nederland ICT.

Meer weten?
Voor nadere informatie over dit arrest en de gevolgen ervan voor uw licentiebeleid kunt u contact opnemen met de juridische helpdesk van Nederland ICT via 0348 – 49 36 36 of e-mail.

Bronvermelding: de Branchevereniging van ICT-bedrijven in Nederland