Gebruikte licentie specialist

Wij ondersteunen organisaties, bij alle facetten bij
de aan- & verkoop van pre-owned Microsoft licenties.

Waar kunnen we u mee van dienst zijn?

Office 365 of pre-owned licenties?

LicentieKeurmerk is het Europese keurmerk van gebruikte (Microsoft) licenties.

Mogen wij u assisteren met geld risicoloos besparen?

Besparingscalculator

De besparingscalculator, geeft u een indicatie van de pot. besparingen.

Word nu lid!

LicentieKeurmerk is het Europese keurmerk van gebruikte licenties.

Wij bieden de standaard, voor pre-owned licenties.

Office 365 of pre-owned licenties?

LicentieKeurmerk is het Europese keurmerk van gebruikte (Microsoft) licenties.

Mogen wij u assisteren met geld risicoloos besparen?

Keurmerk, pre-owned licenties

LicentieKeurmerk is het Europese keurmerk van gebruikte licenties.

Mogen wij u assisteren met geld risicoloos besparen?

FAQ – Veel gestelde vragen

Antwoorden op veel gestelde vragen!

Het contant maken van overtollige licenties, vraagt om een specialist.

Hier vindt u de vragen en antwoorden, ze zijn opgedeeld in 4 verschillende categorieën.

 1. Alle juridische vragen en antwoorden
 2. Alle procedurele vragen en antwoorden (snelkoppeling naar de One-Pager-Licentiemakelaar-BV-2019)
 3. Alle vragen en antwoorden m.b.t. fabricanten en producten
 4. Alle vragen en antwoorden m.b.t. Licentiemakelaar consultants

Mocht de vraag die u heeft er niet tussen staan, dan kunt u altijd een vraag stellen via het contactformulier gebruiken.

Welke Microsoft licnties komen in aanmerking?

Er zijn drie verschillende types van Microsoft licentie-overeenkomsten die kunnen worden overgedragen naar een andere gebruiker. Er zijn Open-, Select- en Enterprise-overeenkomsten.

Dan komt er nog bij, dat :

 • het enkel mogelijk is met eeuwigdurende licenties, waarbij het niet uitmaakt hoe de software is aangeschaft, dus op schijf of via een download center,
 • de licenties volledig betaald moeten zijn,
 • uitgeleverd moeten zijn binnen Europa,
 • volume licenties zijn dan ook nog op te splitsen.

Juridische F.A.Q.

Vragen en antwoorden m.b.t. de juridische aspecten van gebruikte software licenties en de transfers hiervan.

Kunnen overtollige licenties worden verkocht?

Volgens de licentieovereenkomst niet.

Het juiste antwoord is echter onmiskenbaar “Ja“, mits aan alle voorwaarden en procedures wordt voldaan. Er moest echter wel een Europees Hof aan te pas komen om dit ook via jurisprudentie vast te leggen.
Alle licenties waarin Licentiemakelaar bemiddelt worden gecontroleerd op een aantal strenge criteria  en zijn hierdoor legaal en volledig overdraagbaar van de ene organisatie naar de andere. Licentiemakelaar bemiddelt in het overdragen van Microsoft (Volume) licenties conform de licentievoorwaarden en de geldende juridische richtlijnen opgesteld door het Europese Hof van Justitie op 3 Juli 2012 ( C-128/11 en EU Software Directive 2009/24/EC ). Licentiemakelaar bemiddelt alleen bij de overdracht van overtollige volume licentie contracten die volledig in overeenstemming zijn met de heersende Europese regelgeving en die van de fabrikanten zelf.

Staat uw vraag er niet tussen? Of kunnen we u ergens anders mee helpen? Neem dan contact op met LicentieKeurmerk, ons team specialisten staat voor u klaar!

F.A.Q. Procedures, voorwaarden en formulieren

Het is van het grootste belang, om de procedures, voorwaarden en de formulieren zoals die door de fabricanten zijn opgesteld zeer nauwkeurig te volgen. Licentiemakelaar en haar (inter-) nationale netwerk, hebben de ervaring, contacten en de know-how inzake deze voorwaarden, procedures en formulieren.

Hoe ziet het transferproces er van A tot Z uit?

Stap 1. Wanneer kunnen er binnen uw organisatie/onderneming licenties overtollig zijn?
Stap 2. Bepaal welke licenties er exact overtollig zijn binnen de onderneming
Stap 3. De Licentiemakelaar gaat voor u aan de slag om de beste deal voor u te realiseren
Stap 4. U ontvangt een voorstel
Stap 5. Nadat er overeenstemming is bereikt tussen u en de afnemer, worden de zaken formeel rond gemaakt
Stap 6. De overdracht wordt afgerond en de verkopende partij ontvangt, zonder tussenkomst van andere partijen, direct het volledige bedrag op zijn rekening
Stap 7. U ontvangt bij een gerealiseerde verkoop een commissie factuur van uw Licentiemakelaar

Ik kan in het VLSC bepaalde licenties niet vinden!

Het kan dan zijn, dat de toegang tot bepaalde contracten verwijderd zijn. Die toegang kun je opnieuw aanvragen via deze link op de VLSC portal. Je dient dan wel het enrollment nummer te kennen van de desbetreffende overeenkomst.

Fabricanten & Producten

De overtollige licenties die verhandeld kunnen worden, moeten aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen. In principe kan transfereren, alleen met eeuwigdurende licenties, waarbij het niet uitmaakt hoe de software is aangeschaft, dus op schijf of via een download center. Zowel Microsoft Open licenties als Volume licenties voldoen hieraan. OEM en Retail licenties niet. Onder andere de producten van Microsoft, Adobe, SAP en IBM kunnen contant gemaakt worden.

Kunnen Microsoft licenties worden gesplitst?

De Open licentie contracten kunnen niet opgedeeld worden en aan verschillende nieuwe gebruikers worden verkocht. Select en Enterprise contracten kunnen wel worden gesplitst

Welke verschillende Microsoft licenties kunnen worden overgedragen?

Er zijn drie verschillende types van Microsoft licentie-overeenkomst die kunnen worden overgedragen. Er zijn Open, Select en Enterprise overeenkomsten. Open licentie overeenkomsten zijn over het algemeen kleiner dan Select en Enterprise overeenkomsten en de overdracht voor Open licentieovereenkomsten is iets anders aan de Select en Enterprise overeenkomsten.

Is er een gids met informatie over Microsoft volume licenties?

Ja, die gids is er van Microsoft zelf. Je kunt hem doorlezen via onze website over naar de website van Microsoft zelf gaan. Microsoft_Volume_Licensing_Reference_Guide

Welke licenties kunnen gebruikt worden verhandeld?

Van de volgende producenten wordt op regelmatige basis, licenties verhandeld; Microsoft, Adobe, Citrix, Oracle and SAP. De Duitse brokers handelen ook in CAD licenties zoals; Solid Works of Autocad verhandeld.

Hebben gebruikte licenties ook nadelen?

Er zijn twee nadelen te noemen: 1). deze licenties kunnen later niet (opnieuw) verkocht worden als ze overtollig worden. 2. overtollige licenties worden niet in het VLSC opgenomen.

in welke taal wordt de software geleverd?

In geval van Volume licenties kan dit in vrijwel iedere taal, dus ook Nederlands. Voor Open licenties op schijf geldt de beschikbare taal; dit zal veelal Nederlands zijn.

Wat is Microsoft Software Assurance (SA)?

Software Assurance (SA) is een breed pakket diensten, waarmee u de aanschaf, de uitrol, de installatie, het beheer en het onderhoud van uw softwareprogramma’s aanzienlijk vereenvoudigt. Licenties afgesloten met Software Assurance geven bijvoorbeeld recht op de nieuwste versies van de aangeschafte software gedurende de looptijd van de overeenkomst. Dit biedt de vrijheid en flexibiliteit om de nieuwste technologie en oplossingen in te zetten zodra deze beschikbaar komen. Zonder Software Assurance zal altijd een volledig nieuwe licentie aangeschaft moeten worden, wanneer een nieuwere versie dan aangeschaft wordt uitgerold. Dit omdat upgrades in de regel niet beschikbaar zijn. Software Assurance kost afhankelijk van het product 25% tot 29% van de licentieprijs per jaar, waardoor het omslagpunt ligt bij een productlevenscyclus van 4 jaar of minder.

Welke SAP licenties kunnen worden verkocht?

Doorgaans kunnen alleen de SAP Business One Software licenties verhandeld worden. Neem voor een specifieker antwoord contact op met een van onze consultants.

LicentieKeurmerk & Licentiemakelaar Consultants

De kracht van Licentiemakelaar is de kennis op het gebied van licentie transfers. Door intensief samen te werken met consultants is het verzorgingsgebied van Licentiemakelaar in korte tijd sterk gegroeid.

Hoe word ik onderdeel van Licentiemakelaar ?

 1. Neem contact op.
 2. Ga in gesprek met een van onze (senior) consultants.
 3. Bij voldoende draagvlak voor beide partijen volgt de volgende stap.
 4. Onderteken de overeenkomst.
 5. Introduceer (pot.) klanten bij Licentiemakelaar.
 6. Na iedere afgeronde transactie ontvangt de consultant zijn commissie.

naar welke Microsoft licenties is het meeste vraag?

 1. Er is vooral veel vraag naar de laatste en voorlaatste versies van Microsoft Office.
 2. Maar ook Microsoft Server, SQL Server producten en Exchange producten worden veel gevraagd.
 3. Meer specifieke toepassingen komen ook in aanmerking zoals bijvoorbeeld Microsoft Visio en Microsoft Project.

What's in it for me?

 1. Licentiemakelaar werkt altijd op een no-cure-no-pay basis en ontvangt commissie op basis van de gerealiseerde omzet.
 2. Een consultant heeft recht op een percentage van deze commissie(s).
 3. Een consultant houdt ook in de toekomst recht op zijn percentage van de gerealiseerde commissies, bij de door hem aangebrachte klanten.

Welke netwerken of ingangen zijn interessant?

 1. Organisaties die gebruik maken van Volume licentie overeenkomsten van bijvoorbeeld Microsoft,
 2. Organisaties die minimaal 50 of meer werkplekken hebben,
 3. Organisaties die (mogelijk) overtollige licenties op de plank hebben liggen (zgn. shelfware).

.

Hoe komt een organisatie aan overtollige licenties?

 1. Om te beginnen konden overtollige licenties eerder niet verkocht worden.
 2. Doordat de organisatie overschakelt naar een nieuwere versie, waardoor de oude licenties op de plank komen te liggen.
 3. Door gewijzigd beleid; van lokaal geïnstalleerde software naar (gedeeltelijke) cloud toepassingen, zoals; Google Apps of Office365. Ook dan worden de licenties overtollig en komen op de plank te liggen, als ‘shelfware.
 4. Door afname van het aantal gebruikers ten gevolge van reorganisatie/saneringen.
 5. Door sluiting of faillissement van een organisatie.